شورای امنیت سازمان ملل

فهرست تحریم‌هایی که دولت جدید با آن مواجه است

tahrim

مروری بر همه تحریم‌هایی که حسن روحانی در دولت یازدهم و به طریق اولی، ‌کشور و مردم ایران در سال‌های پیش‌رو با آن مواجه هستند، به ما نشان می‌دهد که برای برون‌رفت از وضعیت به‌وجودآمده چقدر زمان و پتانسیل نیاز است. جدی‌ترین تحریمی که دولت دهم با آن مواجه شد و بقیه تحریم‌ها به نوعی در راستای همین تحریم وضع شد، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان‌ملل بود. این قطعنامه که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، سیستم بانکداری و صنعت نفت ایران را نشانه رفته بود.