شورای سیاستگزاری ائمه‌ی جمعه

بیانیه 26 انجمن‌ اسلامی در انتقاد از مواضع جناحی برخی مسئولان:

تریبون‌های نظام را جناحی نکنید

anjoman eslami

آیا دبیر محترم شورای نگهبان عواقب این اظهار نظر‌های شائبه برانگیز خود را بر عهده می‌گیرند؟ بهتر نیست برخی جریانات و گروه‌های سیاسی به جای اینکه با استفاده از تریبون‌های ملی و امکانات عمومی دوپینگ سیاسی کنند و مدام بر طبل رد صلاحیت رقیبان سیاسی خود بکوبند، اندیشه‌های سیاسی خود را در فضایی آزاد به معرض انتخاب مردم بگذارند تا ... در چارچوب مردمسالاری دینی گزینه‌های مد نظر خود را انتخاب کنند؟