شورای شهر اسلامشهر

نامه سرگشاده یک دانشجو به رئیس مجلس:

اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات شورای شهر اسلامشهر

shoraa

چرا عده ای نامزد رد صلاحیت شده دوره چهارم شورای شهر اسلامشهر، در کمتر از 32 ساعت مانده به 24 خردادماه توسط فرماندار اسلامشهر تأیید صلاحیت می شوند و اتفاقا رأی هم می آورند؟