شورای هماهنگی اصلاحات

الهه راستگو به چه چیزی متعهد شده بود؟ + سند

2544_499

در فرمی که راستگو قبل از قرارگیری در جبهه اصلاح‌طلبان پر کرده، وی به موارد زیر متعهد شده و زیر آن را امضا کرده است: در صورت قرار گرفتن نام اینجانب در لیست اصلاح‌طلبان متعهد می‌شوم از مواضع و برنامه ارایه شده توسط اصلاح طلبان تبعیت نموده و در مقابل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همواره پاسخگو باشم.

ارزیابی حضور اصلاحطلبان در انتخابات شوراها

قهر سه گانه اصلاحات می شکند؟

IMG10131140

ظاهرا آقایان اصلاحات متوجه نیستند که قشر فعال و عمده رأی دهندگان آنها جوانان احساسی و رادیکال هستند که البته آنها هم به دلیل سرخوردگی های متعدد دیگر کنشگران فعال به شمار نمی آیند و باید یک کاتالیزور(سرلیست قوی) و انرژی اکتیواسیون(حمایت پشتوانه های قوی سیاسی و ارائه دلایل قوی برای بازگشت به پارلمانتاریسم و مشارکت جدی در انتخابات) به آنها داده شود تا با صندوق ها آشتی کنند.