شیخ نمر

خود‌‌سرها به یاری آل سعود‌‌ آمد‌‌ند‌‌!

نکته جالب این بود‌‌ که جریان خود‌‌سر و مخرب د‌‌اخلی بعد‌‌ از این همه هیاهو و آبروریزی‌ای که بر پا کرد‌‌ند‌‌، روز گذشته نیز با بازی رسانه‌ای خواند‌‌ن هشد‌‌ارهای مقامات امنیتی و کشور بار د‌‌یگر به سمت سفارتخانه و کنسولگری سعود‌‌ی د‌‌ر تهران ومشهد‌‌ حمله ور شد‌‌ه که با برخورد‌‌ نیروهای ضد‌‌ شورش متفرق شد‌‌ند‌‌. این جماعت که به قانون‌ و د‌‌یپلماسی هیچ‌اعتقاد‌‌ی ند‌‌ارند‌‌ هر زمان تعریف متفاوتی از امنیت ملی ارائه می‌کنند‌‌ و هر زمان که به نفع آنها باشد‌‌ این تعریف را همگام با ارزش های شخصی خود‌‌ تغییر می‌د‌‌هند‌‌!

دست‌ آلوده در برابر ظلم

nemer

امروز هم نمی‌توانیم آنچنان که باید از شیخ صلحجویی که خواستار برگزاری انتخابات برای مردم کشور بوده و زندانی شده، دفاع کنیم، چون کاندیداهای انتخابات خودمان را از مدتها پیش از برگزاری انتخابات به سمت اقدامات رادیکال سوق داده‌ و حالا به زندان و حصر خانگی انداخته‌ایم. نمی‌توانیم از شیخی که به اتهام محاربه علیه حکومت، به «فتنه گر قطیف» ملقب و حالا در یک محاکمه ساختگی اعدام شده است دفاع کنیم، چون خودمان مسئولان انقلابی دوران دفاع مقدس را «فتنه‌گر» و «محارب» خوانده و خواستار اعدام بدون محاکمه آنها هستیم.

ریختن خون مظلومان ثمره ای جز سقوط ظالمان ندارد

ayat. shobeiri

بی شک، ریختن خون مظلومان ثمره‌ای جز سقوط ظالمان ندارد و چه ظلمی بالاتر از ظلم بر کسی که یاوری جز خدای متعال ندارد؟