شیعیان پاکستان

به مناسبت 14 مرداد، سالگرد شهادت رهبر شیعیان پاکستان:

زندگینامه و پیام طوفانی امام(ره) در رثای شهید عارف حسینی

aref hoseyni

ملتهای اسلامی حتماً دلیل این واقعه را دریافته‌اند که چرا در ایران «مطهری» ها و «بهشتی» ها و شهدای محراب و سایر روحانیون عزیز، و در عراق «صدر» ها و «حکیم» ها و در لبنان «راغب حرب» ها و «کُرّیم» ها، و در پاکستان «عارف حسینی» ها، و در تمامی کشورها روحانیون درد آشنای اسلام ناب محمدی - صلی الله علیه و آله - هدف توطئه و ترور می‌شوند.