صادق بهاری

صادق بهاری:

هجمه ها علیه دانشجویان پیرو خط امام (ره) دانشگاه چمران

12840m4c7da4b1-9739-4be0-87cb-c2beb718f845

گویی برتمامی مسئولین دانشگاه و وزارت علوم از طرف اجانب و شیاطین تکلیف شده است که در مقابل خط امام (ره) در دانشگاه شهید چمران اهواز ایستادگی کنند و مانع تشکیل انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) شوند

صادق بهاری بابادی:

پرسش از چرایی مخالفت با یک انجمن اسلامی

Shahid_Chamran_university_logo

خطاب به مسئولین دانشگاه شهید چمران می‌گوییم که می‌خواهند با نهادهای بیرونی همسو و هماهنگ باشند، اما خود می‌دانند که خارج از مناسبات اداری و فرااداری بوروکراتیک، باید پاسخگوی این بی‌حرمتی به قانون در پیشگاه شهدا و امام باشند. و البته ما به مصلحت نظام این رفتارهای دوگانه را نه حق خود بلکه به ناچار تحمل نموده‌ایم تا آنجا که احساس کنیم آرامش فضا در تحمل ماست تحمل خواهیم کرد. و هر پایمال کردن قانون ادامه‌دار باشد با زبان خودشان به پیش خواهیم رفت.