صحیفه امام خمینی

رضا نساجی:

میراث‌داران و میراث‌خواران شهدا: خط تعالی و خط توجیه

shohada

دعوا بر سر شهداست، که میراث‌شان ارجحیت دارد یا آرمان‌شان. گروهی می‌گویند انقلاب به حد نهایت خود رسیده و نظام بلااشکال است، و از سوی دیگر مخالف صدور آرمان‌های انقلاب به خارج از مرزها هستند چرا که منافع اقتصادی‌شان در خطر قرار می‌گیرد. و البته گاهی از صدور انقلاب به خارج سخن می‌گویند، آنهم با این هدف که لزوم اصلاح درونی نظام را سرپوش گذارند!