صدرالدبن شریعتی

در پي تهمت‌‌زني رييس بركنار شده دانشگاه:

گریه استاد دانشگاه‌علامه به‌خاطر تهمت‌ها

Allameh university

این استاد دانشگاه تهران بلافاصله بعد از بیان این سخنان به گریه افتاد و با بغض تاکید کرد: ما استادان دانشگاه با وضو به کلاس وارد می‌شویم و چگونه است یک عده ای به ما تهمت‌هایی می‌زنند که خودشان می‌دانند کاملا واهی است. یک عده با مصاحبه‌هایی که می‌کنند به ما تهمت‌هایی می‌زنند که واهی است.