صلاح الدین ایوبی

گفتگوی مرتضی آوینی با مصطفی عقاد:

گفتگو با سینماگری که اسلام را به دنیا نشان داد

mostafa akkad (4)

من به لحاظ سیاسی، شیعه هستم، به لحاظ سادگی در ایمان، سن‍ّی هستم، و بالاتر از همه یک مسلمانم و دشمنان روی این کار می‌کنند این مشکل بزرگ بعدی ما خواهد بود. می‌خواهند خون بریزند. می‌دانم که در افغانستان دنبال این هستند. با سن‍ّی و شیعه هم کاری ندارند. سه، چهار گروه که با هم می‌خواهند بجنگند و آمریکا دنبالش هست. در زمان جنگ ایران و عراق هم می‌دیدم.