صندوق مهر امام رضا

پورمحمدی: اگر بنا به نقد باشد، آمارهایی می‌دهیم که واقعیت‌ها دیده شود

اعتراض به آمارهای احمدی‌نژاد

bazresi

برای نخستین‌بار نیست که احمدی‌نژاد آمار ارائه کرده و مجلس آن را نفی می‌کند. چهار سال پیش هم او چنین آمارهایی را در مناظره‌های تلویزیونی خود بیان کرد. آمارهایی که با واکنش‌های متعددی از سوی اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادی مواجه شد، اما آن زمان کسی وقعی به اعتراضات ننهاد و حتی با اعتراض‌کنندگان تندی و درشتی هم شد، اما امروز دیگر کسی زیر بار این آمارها نمی‌رود.