صنعت هسته ای

مرتضی مهدوی راد:

آنگاه که «تفکر آوینی» قربانی «تکنیک هسته‌ای» شد!

avini

اگر سال گذشته مناسبت تقویمی شهادت آوینی، رسماً قربانی مناسبت مصوب انرژی هسته‌ای شد، سالهاست که تفکر فرهنگی و تمدنی آوینی، قربانی همان «تکنیک»ی شده که آن را «حجاب» می‌دانست. به نظر می‌رسد هشدار او درباره انقلاب اسلامی هم تحقق یافته که "همواره انقلاب‌ها بعد از پیروزی و تشکیل نظام به صورتی ناخواسته به جانبی کشیده شده‌اند که با اصول محتوایی نهضت مخالفت داشته است."