طلب و اراده

نگاهی به کتابی که پس از 29 سال تجدید چاپ شد؛

طلب و اراده

5_13920512000115_PhotoA

مجموعه درس های حضرت امام در بحث طلب و اراده به صورت یک رساله عربی تدوین و منتشر شد، اما تا قبل از ترجمه آن به زبان فارسی برای عموم علاقمندان به حوزه فلسفه و عرفان اسلامی فارسی زبان قابل استفاده نبود. ترجمه و شرح فارسی کتاب «طلب و اراده» توسط مرحوم سید احمد فهری برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسید، چندی پیش هم با ویراستی جدید توسط حسین صابری به چاپ جدید رسید.