طه هاشمی

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) برگزار کرد

نظارت استصوابی برای حذف منتقدان نیست

etaat

«امام در سیره‌ خود این را ثابت کردند که اصل انتخاب است و اصل حضور مردم در صحنه انتخابات است و هم در گفتارشان کراراً بحث کردند، حتی در زمان قبل از انقلاب یادتان است، اگر امام فرمود جمهوری اسلامی؛ بدون تردید آن ٩٨ درصدی را با طیب خاطر می‌پذیرفتند، ولی وقتی فرمان رفراندوم دادند، در واقع یک جهت دادند، حتی در جایی هم که استنباط شود همه مردم یک موضوع را قبول دارند، ولی باز هم باید مردم رای بدهند و انتخاب کنند.»