طیف سنتی تحکیم

درباره مقایسه سرنوشت خاتمی و احمدی نژاد

مردی که نجابت داشت، مردی که لجاجت

28742_198

خاتمی به عنوان رئیس جمهور اصلاحات و متکی به 20 میلیون رأی، هرچه جلوتر رفت به رهبری نزدیک تر شد و به خاطر این کار از تمام جبهه اصلاحات ناسزا شنید. همان «نجابت ذاتی» مانع از رادیکالیسم در خاتمی شد و این نجابت و اخلاق گرایی، که قانون گرایی و ولایتمداری را هم در پی خواهد داشت، گمشده این روزهای سیاستمداران و دولتمردانی است که «لجاجت» پیشه کرده اند.