عاتقه رجایی

روایت عاتقه صدیقی، همسر شهید رجایی از دیدگاه امام درباره مشارکت سیاسی زنان

بر خانم‏ها تکلیف است

rajaee

امام فرمودند: بر خانم‏ها تکلیف است که در مسائل سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و صنعت فعالیت داشته باشند.