عباسعلي كدخدايي

عباسعلي كدخدايي، سخنگوی سابق شورای نگهبان:

مذاکرات شورای نگهبان درباره انتخابات باید منتشر شود

kadkhodaee

گاهی متاسفانه می‌بینیم که برخی افراد اخبار غیر صحیحی از جلسات شورای نگهبان مطرح می‌کنند با این ادعا که برخی افراد یا نفرات حرف‌هایی زدند. من روشن می‌گویم که جلسات ما سیستم ضبط و ثبت صوتی و تصویری کامل دارد. من همیشه از کسانی بودم که مدعی هستم مذاکرات شورای نگهبان درباره انتخابات باید پخش شود و مشخص شود ما به چه کسی رای منفی و به چه کسی رای مثبت دادیم.