عبور از خاتمی

سید محمد بیاتیان؛ دبیر اسبق دفتر تحکیم وحدت و نماینده مجلس:

فضای بسته دانشگاه نتیجه سیاست کم اثر کردن تشکل‎های دانشجویی‌ است

BAYATIAN

مشکل بزرگ دولت‎‎های بعد از انقلاب ما همین بوده که فرصت‎طلب‎ها هربار بعد از مدتی دوری از عرصه، خودشان را به‎نحوی به دولت چسبانده، در آن نفوذ و ایجاد انحراف کرده‎اند. این مشکل هم بر می‎گردد به این‎که ما به لحاظ تربیت نیروی متخصص و متعهد، کم کاری کرده‎ایم.