عرفه

جرعه ای از دعای امام سجاد (ع) در روز عرفه

2_arafe-430x287

: به وسیله او آنچه از نشانه­های دینت توسط ستمگران از بین رفته را زنده ساز، و زنگ جور (ستمگران) را از طریق خویش بزدای و سختی و ناهمواری را بوسیله او از راه خویش برطرف کن و منحرفین از صراط (مستقیم) خود را توسط او از میان بردار و آنانی را که قصد کج ساختن راه تو را دارند هلاک کن.