عشایر جنوب

سخنان امام خمینی در جمع عشایر جنوب

53_imam

خداوند، شما عشایر را از شرّ شیطان حفظ کند. خداوند به شماها سلامت و توفیق بدهد، که برای اسلام و برای نهضت اسلامی کوشش کنید. ما همه با هم برادر هستیم؛ و با هم باید در این راه، که راه اسلام است، راه قرآن است، همه باید مهیا برای جانفشانی باشیم. بدخواهان گمان می‌کنند که با این توطئه‌های ناجوانمردانه، می‌توانند ملت ایران را به عقب برگردانند؛ بدخواهان گمان می‌کنند با کشتن یکی - دو نفر، یا چند نفر از بزرگان ما، ما به عقب برمی‌‌گردیم؛ این اشتباه است.