علامعلی حدادعادل

طنز: چیزی از فلسفه نمی دانم

aftab

با اجازه از استاد «دکتر غلامعلی حداد عادل » که سروده اند: «من گل آفتابگردانم/ از رخت روی بر نگردانم».