علوم اجتماعی

نکوداشت هشتادمین زادروز دکتر غلامعباس توسلی برگزار شد

tavasoli

مگر ممکن است مراسم بزرگداشت استادی که بیش از پنج‌دهه در دانشگاه زحمت کشیده، لغو شود. دانشگاه خانه اول، نه دوم ایشان است». او دانشجوی دکترای دانشگاه تهران است. از تلاشش برای حضور در یک کلاس دوواحدی دکتر توسلی می‌گوید، اما به دلیل مشکلات و بیماری برای استاد امکان حضور در دانشگاه نیست. صدای دکتر ابراهیم یزدی در میان جمعیت گم شده؛ او از دوست هم‌رزم و جامعه‌شناس خود می‌گوید: «دکتر توسلی غم علم، جامعه و سیاست را با هم دارد

مناظره حمید پارسانیا و فرید العطاس:

علوم اجتماعی و متفکران مسلمان: بازسازی یا بدیل سازی؟

P1010063-390x220

مسئله اروپامداری در حوزه فرهنگ و معرفت علمی و ضرورت بازسازی و بازخوانی معرفت علمی در حوزه دانش اجتماعی و علمی، دغدغه دکتر عطاس است. تشبیهی که ایشان به کار بردند، تشبیه زیبایی است، اما پیرامون این تشبیه نظرم را عرض می کنم. وقتی علم در جامعه علمی و در فرهنگ، شکل گرفته و وارد گفت و گو می شود، تعین او از حواشی جدا نیست. مسائلی که علم ناظر به آنهاست، در این علم اثر می گذارد. زیرا علم مفاهیم متناظر با موضوعات خود را می طلبد.