علیرضا محجوب

گلایه محجوب از دولت برای عدم صدور مجوز راهپیمایی کارگران

mahjob - kargar (1)

محجوب با گلایه از مسوولان به ویژه وزارت کشور با طرح سوالی اظهار داشت: چرا در اولین سال دولت تدبیر و امید حق برگزاری راهپیمایی را در روز کارگر که بر اساس اصل 27 قانون اساسی حقی طبیعی برای کارگران محسوب می‌شود از آنها دریغ کردید؟ این عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از استانداری‌ها با ستاد کارگران شرط کرده بودند که اجازه برگزاری راهپیمایی بیش از 400 نفر را ندارند، افزود: آیا این محترم شمردن اصل 27 قانون اساسی و احترام گذاشتن به حقوق کارگران است؟

رييس هيات تحقیق‌وتفحص خبر داد

ناپدید شدن اسناد تفحص از تامین اجتماعی

ejtemaei

20‌هزار صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گم شده است؛ صفحاتی که در دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می‌شده است. هرچند هنوز دو‌هزار صفحه از اسناد تحقیق و تفحص در جای خود در کمیسیون اصل 90 مجلس باقی است.رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفته است که مسئولان گم شدن پرونده‌های تامین اجتماعی را به دادگاه می‌کشانیم.