علی اصغر فانی

تیتر احتمالی کیهان: سرپرست جدید، مجری بی.بی.سی است

882

از آنجا که روزنامه ی کیهان به خاطر گرفتاری های بسیار گاهی گاف هایی داده است، لازم است که درباره ی افرادی که در دولت جدید منصوب می شوند کمی بیشتر توضیح داده شود. دیروز علی اصغر فانی، با حکم دکتر روحانی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد؛ علی اصغر فانی هیچ ارتباط خانوادگی با عنایت فانی، مجری شبکه ی بی.بی.سی فارس ندارد.