علی افخمی

علی افخمی؛ پر‌رنگ‌ترین گزینه ریاست دانشگاه تهران

afkhami ali

یک منبع آگاه در وزارت علوم می‌گوید: «شورایی در دانشگاه تهران کار بررسی گزینه‌های ریاست این دانشگاه از بین اساتید دانشگاه را عهده‌دار هستند و نتیجه طی روزهای آینده بعد از بررسی‌ها اعلام می‌شود.» عبدالحسین فریدون، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم هم در این زمینه گفته است محمدحسین امید به دلیل داشتن سمت معاونت اداری و مالی نمی‌تواند ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته باشد و قطعا رییس دانشگاه تهران از میان یکی از اعضای هیات علمی همان دانشگاه معین می‌شود.