علی دهباشی

سید امین طباطبایی:

از رنج بی‌فرهنگی که می‌بریم

ale ahmad

منکر خطاهای حضرات روشنفکر و شاعر و نویسنده نیستم، چرا که برخی از همان‌ها نیز قلم‌شان را به چماقی برای توهین به انقلاب و فرهنگ ایرانی و اسلامی این ملت تبدیل کرده‌اند. اما شکی نیست که برخورد با اهل فرهنگ، هنر و علم و... با هر سلیقه‌ای که دارند، نباید چماقی و شلاقی باشد. بگذریم از اینکه سالهاست دلسوزان انقلاب به ویژه دانشجو و دانشگاهیان مسلمان و خط امامی را هم به همین شیوه تنبیه و تأدیب می‌کنند!