علی شکوری راد

در گفتگو با شرق;

شکوری‌راد: دلم برای احمدی‌نژاد می‌سوزد

mobareze.ir - shakourirad

به عبارتی در این هشت‌سال درس‌های بزرگی برای همه چه «اصلاح‌طلبان» و چه «اصولگرایان» و حامی ایشان نهفته است که با بررسی آن بتوانند ضمن همگرایی و انسجام احزاب، تغییری در فرآیند به قدرت‌رسیدن افراد به‌وجود آورند.