علی صوفی

علی صوفی خبر داد :

عارف رئیس مجلس خواهد شد

aref2

گزینه مورد تایید اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دکتر عارف بوده و خواهد بود و این تردیدناپذیر است و کسی هم به آن شبهه ندارد و همه اصلاح‌طلبان اعم از آقای خاتمی - هاشمی از ابتدا مواضعشان همین بوده و اخیرا هم در رایزنی‌هایی هم با حامیان دولت داشتیم نظر واحدی بین اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان وجود دارد. آن چیزی که باقی می‌ماند ترکیب آینده مجلس است که بعد از انتخابات مرحله دوم روشن خواهد شد.