غائله 22 بهمن قم

پس‌لرزه‌های گزارش قم در بهارستان: مجادله رسایی با لاریجانی

rasayi

لاریجانی خطاب به رسایی و البته نمایندگان دیگری که نامشان در گزارش حادثه 22 بهمن قم آمده، می‌گوید: «برخی از دوستان همیشه باید خلاف مسیر شنا کنند. مجلس مسوولیت خود را در قبال این غایله انجام داد، این اتفاق فقط در قم نبود در مشهد هم شب قدر، به آقای ناطق بطری آب پرتاب کردند. در تهران در مرقد امام هم این اتفاق افتاد... متاسفانه بسیاری از غایله‌های رخ‌داده در کشور از سوی این گروه‌های افراطی مدیریت می‌شود، اگر پرونده متخلفان حادثه 22 بهمن قم از سوی مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود تمام مطالب به‌طور کامل روشن می‌شود.»