غلامعلی رجایی

خاطره‌ای از امام

آقای ظهیرنژاد حرف‌هایتان تمام شد؟ عرض کردم بله آقا. تا این را گفتم دیدم امام دستشان را دراز کردند و روی نقشه گذاشتند و خطاب به من و کسانی که در خدمتشان بودند، گفتند: ببینید، اگر دشمن بخواهد به اندازه این پنجه و کف دست من چند سانتیمتر از خاک ایران را اشغال و از نقشه جدا کند من ترجیح می‌دهم این پنجه دست من قطع شود ولی این چندسانتیمتر، از خاک ایران جدا نشود.

غلامعلی رجایی:

در اندیشه شهید بهشتی «اعتدال» حرف اول را می زد

mobareze.ir - gholam ali rajaee

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)