فاجعه کهریزک

آخرین خبر از دادگاه کهریزک

mobareze.ir - kahrizak

حکام متهمان پرونده کهریزک صادر شده است و امروز به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.

درخواست روح الامینی نزد رهبرانقلاب;

پورمحمدی، اژه ای و دری نجف آبادی؛ شاهدان پرونده کهریزک در دادگاه

خواسته ما قبول مسئولیت، عذرخواهی و برکناری متهمان پرونده بود که این اتفاق نیفتاد و کار به محاکمه رسید. هر حکمی که دادگاه بدهد ما قبول می کنیم. این درخواست را نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح کردم.

همزمان با برگزاری دادگاه قضات معزول:

مادر محسن روح الامینی در انتخابات شوراها ثبت نام کرد

خانواده روح الامینی

خانم دکتر زهره حقیقی، مادر مرحوم محسن روح الامینی از جانباختگان فاجعه کهریزک امروز با حضور در فرمانداری تهران در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی از حوزه شهر تهران ثبت نام کرد.