فارین‌پالیسی

«فارین‌پالیسی» اسناد فوق سری «سیا» را منتشر کرد

کمک آمریکا به صدام برای حمله شیمیایی به ایران

SADDAM

حملات شیمیایی در نزدیکی دمشق دیگر اوج بحران تراژیکی است که مردم بی‌دفاع را نشانه رفته است. هنوز چند روزی از شوک چنین جنایتی نگذشته است که مجله «فارین‌پالیسی» با توجه به اسنادی از سیا ادعا می‌کند که آمریکا بعد از سال‌های 1984 از کاربرد گازهای اعصاب توسط عراق مطلع بوده است اما به‌واسطه محاسبه نتیجه نهایی جنگ با ایران، یا آن را انکار کرده یا در قبال آن سکوت کرده است.