فرمان هشت ماده‌ای

امام خمینی طی حکمی به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری:

این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست

imam 31

جسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه‌های خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می‌شود، مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیت‌کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.