فروش مدرک دانشگاهی

شعبده‌بازی در آشفته‌بازار مدارک دانشگاهی

munuzrmxvr__300_250_Silhouette-of-a-universit-001

جریان ضدعلم پا را فراتر گذاشته‌اند و این روزها دیگر به خریدوفروش پروژه‌های تحقیقاتی اکتفا نکرده‌اند و به فروش مدرک با ادعای ممهوربودن به مهر برجسته فلان دانشگاه معتبر خارجی می‌پردازند. مدتی است برخی از این موسسات آگهی‌های خود را به صورتpromotion ad. به وبگاه‌های معتبر مانند google می‌دهند، به‌گونه‌ای که نه‌فقط قشر دانشجو بلکه هر کسی در هر پیشه‌ای را که صاحب ایمیلی است، مخاطب خود قرار می‌دهند و دعوت می‌کنند که با پرداخت چندمیلیون‌تومان سوابق کاری شما را به مدرک معتبر از دانشگاهی خارجی تبدیل می‌کنیم.