فولاد مبارکه سپاهان

امر به معروف به شیوه قهرمان جام حذفی

n00100052-r-b-023

محمد غلامی بازیکن فولاد مبارکه سپاهان پس از گل تساوی در بازی نهایی جام حذفی، در حرکتی نمادین، اقدام به تبلیغ فریضه نماز کرد.