قانون

وقتی قانون، وطن امروز را سوژه طنز قرار داد

آیا این انصاف است که بعضی روزنامه‌ها با ارتکاب یک اشتباه سهوی به راحتی توقیف می‌شوند ولی ما که یک هفته است داریم در تحریریه زحمت می‌کشیم و توهین می‌کنیم یک تذکر هم دریافت نکنیم؟