قذافی

اعترافات هانیبال قذافی در پرونده ربوده شدن امام موسی صدر

در حالی که قاضی لبنانی زاهر حماده ، هانیبال قذافی را به کتمان اطلاعات در باره سرنوشت امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب و خبرنگار عباس بدرالدین دو همراه ایشان متهم و دستور بازداشت پسر دیکتاتور مخلوع لیبی را صادر کرده است، رسانه های لبنانی از اعترافات او به ویژه ناپدید شدن امام موسی صدر و خروج فردی دیگر به جای او از لیبی پرده برداشتند.