قرارگاه خاتم الانبیاء

قرارگاه «خاتم‌الانبیا»، شرکت «صدرا» را واگذار کرد

SADRA

مدیرعامل سابق صدرا، مهدی اعتصام، جای خود را به فرزاد اناری داد که توسط سهامدار تازه، تعیین شده بود. بنا بر گزارش مارین نیوز که سایتی مرجع در صنایع دریایی است«در پی واگذاری 62درصد سهام شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به یک پیمانکار بخش خصوصی، مدیرعامل این شرکت مهم دریایی کشور تغییر کرد.»