قرایی

درباره مردی خواستنی‌تر از باران

13921008000537_PhotoA

نوشته بود: «به تهران آمدم ولی موفق به دیدارتان نشدم» آقا روی نامه نوشت: «تا این مادر شهید را به ملاقات من نیاورید، من به ملاقات کسی نمی‌روم».