قطعه 29

عکس: دهمین سالگرد شهادت حاج داود کریمی

38_davoud-ghahrdar-15_Fixd

گزارش تصویری از دهمین سالگرد شهادت حاج داود کریمی