لباس شخصی ها

گفتگو با ولی‌الله شجاع‌پوریان:

تاریخ مصرف خودسرها تمام شده‌ است

Dr._Vali_Allah_Shojapourian

در دوران دولت و مجلس اصلاحات، «لباس شخصی»‌ها در تقابل حرکت‌های اصلاحی در هماهنگی با بخش‌هایی از بعضی نهادها که چندان همراه اصلاحات نبودند، به میدان می‌آمدند. آن زمان هم ما می‌دانستیم که این گروه‌های به ظاهر خودسر برای ایفای نقش‌هایی خاص سازماندهی می‌شدند. ا