لوزان

اسب زین شده

shariatmadari

شریعتمداری : اسب زین شده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفته‌ایم