لیست امید

محمود صادقی از کارشکنی در مقابل تشکیل فراکسیون امید می‌گوید:

اصولگرایان برای حمایت از لاریجانی به خط شدند

larijani

کارهایی که اینها کردند، جالب است و نشان می‌دهد فقط برای جلوگیری از شروع به کار موفق فراکسیون امید، مشغول برنامه‌ریزی هستند. قرائن زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد می‌خواهند اخلال ایجاد کنند؛ ازجمله اینکه همان‌طور که گفتم ما میهمانانی را دعوت کرده بودیم و چند شب قبل با یکی از آنها تماس گرفته‌اند و با بیانی خاص ایشان را از سخنرانی در جلسه فراکسیون برحذر داشته‌اند. شخص تماس‌گیرنده هم فرد گمنامی نبوده و با لحنی خاص به ایشان گفته‌‌اند: «شما صحبت نخواهی کرد».

گفتگو با دکتر محمد رضا عارف :

گام سوم را در شوراهای شهر برمی‌داریم

aref

با یادآوری سخنرانی یک سال و نیم قبلش در گرگان گفت که قرار نیست برای روحانی رقیب بتراشیم و حالا ریاست مجلس، امری که اگر در مرحله دوم پیروزی از آن اصلاح‌طلبان شود. عارف هم تلویحا همین را می‌گوید: «باید ببینیم کدام فراکسیون اکثریت را به دست می‌آورد. ما به مردم قول‌هایی داده‌ایم و آنها هم مطالباتی دارند. این رای عظیم و اعتماد گسترده به ما باید پاسخ خود را دریافت کند. بخشی از پرداختن به مطالبات مردم هم با نقش داشتن در مدیریت مجلس میسر می‌شود.»

محمد شهیدیان :

امنیت ملی فقط سطل زباله نیست!

421334602_141124

نباید از تاثیر مجلس دهم بر آینده کشور غافل شد. تجربه نشان می دهد اقلیتی کم تعداد اما قدرتمند در مجلس پنجم به مجلس ششم انجامید و هم چنین اقلیتی پرکار و کوشا در مجلس ششم با کمی حاشیه مجلس هفتم را رقم زد. اقلیت مجلس دهم فقط در شمارش گرایشات اعلام شده کاندیداها، اقلیت است.لیست امید تهران در کنار اعتدال گراها و اصلاح طلبان سایر کشور و حمایت قاطع افکار عمومی از گفتمان اعتدال و اصلاح که بخش قابل توجهی از آن بدلیل عملکرد قابل قبول دولت تدبیر و امید چه در داخل چه در خارج و چه در...