لیله القدر

گفتگو با محمدعلی نجفی، کارگردان سریال سربداران:

فیلمی از امام خمینی که هرگز پخش نمی شود!

mohamad ali najafi   2- sarbedaran

وقتی رفتیم «نوفل لوشاتو» شرایط خاصی پیش آمد که ما توانستیم امام را ببینیم و برای فیلم لیله القدر مصاحبه بگیریم. سؤالات هم مشخص بود، درباره آزادی، احزاب، نشریات، زن، هنر و سینما البته اکنون هرگز پخش نمی شود. فیلم لیله القدر را بعد از انقلاب توقیف کردند.... بحث­ های امام در آن زمان به قدری جنبه اجتماعی داشت که کسی باور نمی­ کرد یک روحانی در این هیئت این طور درباره جامعه، زن اقتصاد و فرهنگ حرف بزند.