ماه شعبان

ماه شعبان مقدمه است براى ماه مبارک رمضان و ورود در «ضیافة اللَّه»

imam 62

تأکید بر نقش آفرینی ماه مبارک شعبان در رشد و تعالی انسان و مهیا سازی برای ورود به ماه رمضان و ضیافت الهی حایز دقت و اهمیت فراوان است: «ماه شعبان ماه بزرگى است که در آن، در سوم آن، بزرگ مجاهد عالم بشریت متولد شد و در پانزده آن، حضرت مهدى موعود- ارواحنا له الفداء- پا به عرصه وجود گذاشت.»