متحجرین

سلمان صحرایی :

راه نفوذ از مسیر امن ریاکاری و تزویر می گذرد

nofoz

راه نفوذ نه از مسیر دشوار نقد و اصلاح گری که از راه امن ریاکاری و تزویر میگذرد. و چه اذهانی آماده تر از متحجرین و خشک مقدس ها برای اینکه بشود با تقدس سازی هایشان راه اصلاحات و جبران اشتباهات را بست ، در مقابل نقد و گفتگو ایستاد و کم کم شرایط را بسمت دگرگونی پیش برد. متحجرین چه در قدرت باشند چه خارج از آن ، زبانی جز زبان زور نمی دانند و استفاده نمی کنند.

توصیه امام به آیت الله بروجردی در باره مقدس‏ نماها

broujerdi-neveshteh

روزى مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم آقاى حجت، مرحوم آقاى صدر، مرحوم آقاى خوانسارى، رضوان اللَّه علیهم، براى مذاکره در یک امر سیاسى در منزل ما جمع شده بودند. به آنان عرض کردم که شما قبل از هر کار تکلیف این مقدس‏ نماها را روشن کنید. با وجود آنها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده، و یک نفر هم محکم دستهاى شما را گرفته باشد. اینهایى که اسمشان «مقدسین» است- نه مقَدّسین واقعى- و متوجه مفاسد و مصالح نیستند دستهاى شما را بسته‏ اند.

دکتر عماد افروغ:

دیدگاه امام‌خمینی (ره) در خصوص منش متحجران

afroog

بهترین سندی که می‌توانیم درباره دیدگاه امام نسبت به متحجران به آن اشاره کنیم، سندی است که از آن به عنوان منشور روحانیت یاد می‌شود. در منشور روحانیت، امام خمینی ضمن اینکه به خدمات روحانیون در ابعاد مختلف در طول تاریخ اشاره می‌کنند، از مسئله تلخی با عنوان تحجر یاد می‌کنند.