مجتبی زارعی

پروژه امام زدایی به سبک رجانیوز:

چگونه می توان به اسم رهبر از امام عبور کرد؟

rajanews

برادر عزیز! چه اصراری دارید از طریق تخفیف جایگاه امام، مقام معظم رهبری را بالا ببرید؟ مگر ایشان خود را "شاگرد مکتب امام(ره)" نخوانده اند؟ شما چرا کاسه داغ تر از آش می شوید؟ لابد یادتان نرفته که دوست سابق دوستان شما – حشمت الله طبرزدی- که می کوشید با مجیز گویی خود را به رهبر انقلاب» نزدیک جلوه دهد، به کجا رفت؟