مجلس نهم

فخرالدين دانش، چهارمين وزير پيشنهادي علوم:

کاراکترم سیاسی نیست؛ مدیر اجرایی‌ام

danesh

من شخصیت سیاسی نیستم اما دیدگاه سیاسی خودم را دارم و سیاست را خوب می‌فهمم اما معتقدم هرچیزی در جایگاه خود. من اعتقاد دارم از مشارکت همه گروه‌ها و قشرهای مختلف متعهد و در چارچوب نظام باید استفاده کرد اما این به معنای وابستگی به آنها نخواهد بود. دانش‌آشتیانی درباره فعالیت‌های سیاسی دانشگاه‌ها نیز گفت: محیط‌های علمی مکان جنجال‌های سیاسی نیست؛ محیط‌های علمی باید با نشاط باشد تا دانشجو در امنیت کافی تحصیل کند.