مجلس هفتم

گفتگو با دکتر محمد خوش‌چهره:

«اختلاس» نتیجه ضعف نظارت است

khoshchehre

اگر چنین رفتارهایی که در دولت گذشته رخ داد از سوی رقیب اتفاق می‌افتاد، برجسته با آن برخورد می‌کردند، اما «با دولت قبل مماشات ‌کردند.» در صورتی که نصیحت امام(ره) این است که نباید برخوردها ناشی از حب و بغض‌ها باشد... من ریشه چنین رفتارهایی را در بی‌تقوایی سیاسی می‌دانم. این تجربه را در مجلس هفتم شاهد بودم که برخی دوستان به‌راحتی از مقابل برخی انحرافات دولت می‌گذشتند، در صورتی که حرف و عمل‌شان متفاوت بود.

کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در گفتگو با سعید ابوطالب

وزیر ارشاد توجیه گر دولت بود نه مدافع اهالی فرهنگ

abotaleb

اگر جریان آزاد اطلاعات وجود داشت، خبرگزاری ها و رسانه ها آزاد بودند. نه این که الان آزادی وجود ندارد، بلکه آزادی شان قانونمند بود. یکی از بندهای آن لایحه این بود که هیچ دستگاه دولتی حق ندارد اطلاعاتش را پنهان کند. اگر این طور شده بود چه کسی می توانست در این کشور بزرگ اختلاس کند که از خبرنگاران و رسانه ها پنهان بماند؟