مجلس چهارم

مجلس چهارم همراه با آغاز نظارت استصوابی

50999_642

رد صلاحیت 80 نفر از نامزدهای طیف چپ که 40 نماینده مجلس نیز جزو آنان بودند اجازه نداد که طیف چپ و در راس آن مجمع روحانیون مبارز امکان حضور در رقابت انتخاباتی را بیابد. با توجه به روند قضایا، مجمع روحانیون مبارز و گروه های همسو تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند اما بعدها بنا به توصیه مقام معظم رهبری با انتشار بیانیه ای عزم خود را برای حضور در انتخابات اعلام و عنوان کردند که تنها به خاطر نظر رهبری در این عرصه شرکت می کنند.